BÁO CÁO HỆ THỐNG

Yêu cầu: Cán bộ trực hệ thống kiểm tra mail và báo cáo Ngày 2 buổi, từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần (Hệ thống được cập nhật kể từ ngày 15/02/2019)

Ngày Gửi thư ra Nhận thư vào Báo cáo chi tiết Danh sách Blacklist Người báo cáo
Thứ ba, 17 Tháng 3, 2020 - 16:59 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ hai, 9 Tháng 3, 2020 - 16:29 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ bảy, 7 Tháng 3, 2020 - 17:48 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ năm, 5 Tháng 3, 2020 - 15:48 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ ba, 3 Tháng 3, 2020 - 16:21 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ hai, 2 Tháng 3, 2020 - 16:51 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ năm, 27 Tháng 2, 2020 - 16:50 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ ba, 25 Tháng 2, 2020 - 14:54 Bình Thường Bình thường Không mail.topsionse.us, mail56.atl91.mcsv.net Hà Văn Phong
Thứ hai, 24 Tháng 2, 2020 - 19:52 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ tư, 19 Tháng 2, 2020 - 16:31 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ hai, 17 Tháng 2, 2020 - 16:16 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ năm, 13 Tháng 2, 2020 - 16:32 Bình Thường Bình thường Không worldskyline.com, dianet.ru, gatagent.com, toscanapa.com Hà Văn Phong
Thứ tư, 12 Tháng 2, 2020 - 16:02 Bình Thường Bình thường Không em6137.aeoneshop.com, yung-jin.co.kr Hà Văn Phong
Thứ ba, 11 Tháng 2, 2020 - 16:05 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Chủ nhật, 9 Tháng 2, 2020 - 18:59 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ năm, 6 Tháng 2, 2020 - 18:57 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ hai, 3 Tháng 2, 2020 - 19:09 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Chủ nhật, 2 Tháng 2, 2020 - 18:47 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ sáu, 31 Tháng 1, 2020 - 16:05 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ tư, 29 Tháng 1, 2020 - 18:58 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ hai, 27 Tháng 1, 2020 - 20:34 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Chủ nhật, 26 Tháng 1, 2020 - 15:18 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ năm, 23 Tháng 1, 2020 - 21:46 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ tư, 22 Tháng 1, 2020 - 18:56 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ ba, 21 Tháng 1, 2020 - 16:43 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ hai, 20 Tháng 1, 2020 - 16:36 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Chủ nhật, 19 Tháng 1, 2020 - 16:40 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ bảy, 18 Tháng 1, 2020 - 16:11 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ sáu, 17 Tháng 1, 2020 - 15:35 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ ba, 14 Tháng 1, 2020 - 16:47 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ hai, 13 Tháng 1, 2020 - 16:51 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ năm, 9 Tháng 1, 2020 - 16:06 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ tư, 8 Tháng 1, 2020 - 16:49 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ ba, 7 Tháng 1, 2020 - 16:09 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ ba, 31 Tháng 12, 2019 - 16:12 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ hai, 30 Tháng 12, 2019 - 16:42 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ tư, 25 Tháng 12, 2019 - 16:30 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ hai, 23 Tháng 12, 2019 - 16:37 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ sáu, 20 Tháng 12, 2019 - 16:49 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ tư, 18 Tháng 12, 2019 - 16:35 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ hai, 16 Tháng 12, 2019 - 15:37 Bình Thường Bình thường Không mail38.suw13.rsgsv.net, mail210.suw161.rsgsv.net, mail.hsbcnet.hsbc.com Hà Văn Phong
Thứ năm, 12 Tháng 12, 2019 - 16:47 Bình Thường Bình thường Không mail73.atl31.mcdlv.net, hr.surveymonkeyuser.com, s13.maillink.co.kr Hà Văn Phong
Thứ tư, 11 Tháng 12, 2019 - 16:35 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ ba, 10 Tháng 12, 2019 - 15:20 Bình Thường Bình thường Không hr.surveymonkeyuser.com, s13.maillink.co.kr, em7851.ittivn.com Hà Văn Phong
Thứ hai, 9 Tháng 12, 2019 - 14:54 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ năm, 5 Tháng 12, 2019 - 16:56 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ tư, 4 Tháng 12, 2019 - 16:07 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ hai, 2 Tháng 12, 2019 - 14:04 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ tư, 27 Tháng 11, 2019 - 15:54 Bình Thường Bình thường Không workinghotmail.life, kangnam.co.kr, mail27.atl18.mcdlv.net Hà Văn Phong
Thứ hai, 25 Tháng 11, 2019 - 13:53 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong

Trang