BÁO CÁO HỆ THỐNG

Yêu cầu: Cán bộ trực hệ thống kiểm tra mail và báo cáo Ngày 2 buổi, từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần (Hệ thống được cập nhật kể từ ngày 15/02/2019)

Ngày Gửi thư ra Nhận thư vào Báo cáo chi tiết Danh sách Blacklist Người báo cáo
Thứ năm, 29 Tháng 8, 2019 - 08:48 Bình Thường Bình thường Không carehim.icu, bigpond.com.kh, kahramanlarotolastik.com, jciappl.com.sg, monken.jp, mail48.suw13.rsgsv.net, mail252.suw101.mcdlv.net Hà Văn Phong
Thứ tư, 28 Tháng 8, 2019 - 08:37 Bình Thường Bình thường Không mandalayresources.com, balticum.lt, dofk.com, deluxeherbs.com, ecosy.co.kr Hà Văn Phong
Thứ ba, 27 Tháng 8, 2019 - 08:09 Bình Thường Bình thường Không bounce.engage.windows.com, etu.unilasalle.fr, smtp27.pmail.co.kr Hà Văn Phong
Thứ hai, 26 Tháng 8, 2019 - 09:04 Bình Thường Bình thường Không tiki.vn, mail.curaille.us, mail.curaille.us, luckyplanets.it, m.fotomagazzino.com,rsgsv.net Hà Văn Phong
Thứ sáu, 23 Tháng 8, 2019 - 15:40 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ năm, 22 Tháng 8, 2019 - 15:12 Bình Thường Bình thường Không rsgsv.net, lutherbsavings.com Hà Văn Phong
Thứ tư, 21 Tháng 8, 2019 - 09:35 Bình Thường Bình thường Không lutherbsavings.com, logudorotours.it, darbukakardesler.com, spainmail.com, falethu.co.za, delivery.tenable.com Hà Văn Phong
Thứ ba, 20 Tháng 8, 2019 - 08:31 Bình Thường Bình thường Không nemiya.com, mail.tachewi.us, gofibra.com, litografia-optimus.it, locopress.it, pg93p21.acuciva.com, lunidomus.it Hà Văn Phong
Thứ hai, 19 Tháng 8, 2019 - 10:06 Bình Thường Bình thường Không mangohomeriverside.com, builder.sievelikeness.top, homecredit.vn, sg.booking.com, media-select.ru, mail.logiesto.us Hà Văn Phong
Thứ sáu, 16 Tháng 8, 2019 - 08:44 Bình Thường Bình thường Không casedispatch.info,nfomarketzonalsolution.com, yelltrack.com, tbuh.com, host3.adigitaldreamer.com, acae.co.za, nesebar-lan.net, marineproduct.com, strategicmenaevent.com Hà Văn Phong
Thứ năm, 15 Tháng 8, 2019 - 09:11 Bình Thường Bình thường Không strategicmenaevent.com, laxmicottoms.com, astro.com.my, lmmotors.it, emm.ibmmail.com Hà Văn Phong
Thứ tư, 14 Tháng 8, 2019 - 09:09 Bình Thường Bình thường Không lmmotors.it, emm.ibmmail.com, onecarenow.info, trackingbears.com Hà Văn Phong
Thứ hai, 12 Tháng 8, 2019 - 09:21 Bình Thường Bình thường Không trackingbears.com, residentiehertevelden.be, oxfordgroupltd.com, hanastar.net.id, ufanet.ru Hà Văn Phong
Thứ sáu, 9 Tháng 8, 2019 - 09:52 Bình Thường Bình thường Không mail.ediandua.us, em2057.cgv.vn, pocketliight.co, response.oracle-mail.com, srv155.main-hosting.eu Hà Văn Phong
Thứ tư, 7 Tháng 8, 2019 - 09:43 Bình Thường Bình thường Không aspiregroupltd.com, travel-academy.com, prudentialgeorgia.com, e-hkma.com Hà Văn Phong
Thứ ba, 6 Tháng 8, 2019 - 08:54 Bình Thường Bình thường Không ac.gov.br, carimax.com, lotushealthalerts.info, christianbiking.com Hà Văn Phong
Thứ hai, 5 Tháng 8, 2019 - 10:51 Bình Thường Bình thường Không christianbiking.com, mail.tunessa.us, str8-creative.io, educacionlosangeles.cl Hà Văn Phong
Thứ sáu, 2 Tháng 8, 2019 - 10:06 Bình Thường Bình thường Không mail121.wdc01.mcdlv.net, bounce.s6.exacttarget.com, banetele-cust.com, notifications.pinterest.com, itoexpress.it Hà Văn Phong
Thứ năm, 1 Tháng 8, 2019 - 13:34 Bình Thường Bình thường Không maggiesm.com.mastiffmedia.pl, maggemwang.com.mastiffmedia.pl, zydek.org, aaf.edu.au, Hà Văn Phong
Thứ tư, 31 Tháng 7, 2019 - 13:59 Bình Thường Bình thường Không maggemwang.com.mastiffmedia.pl, zydek.org, aaf.edu.au, gsnay.ga, mail116.atl231.mcsv.net Hà Văn Phong
Thứ ba, 30 Tháng 7, 2019 - 14:25 Bình Thường Bình thường Không aaf.edu.au, gsnay.ga, mail116.atl231.mcsv.net, simantec.ec, apjcomm.dell.com, Hà Văn Phong
Thứ ba, 30 Tháng 7, 2019 - 08:26 Bình Thường Bình thường Không simantec.ec, mail167.suw16.rsgsv.net, cctin.com, mail228.atl241.mcsv.net, yineng-china.com Hà Văn Phong
Thứ hai, 29 Tháng 7, 2019 - 13:21 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ năm, 25 Tháng 7, 2019 - 09:18 Bình Thường Bình thường Không fabebmem.duckdns.org, bnc3.mailjet.com, mail66.atl231.mcsv.net, wallac.toweb.com.ar, kalyfchebg.com Hà Văn Phong
Thứ tư, 24 Tháng 7, 2019 - 10:24 Bình Thường Bình thường Không tatar.ru, hrrysve.bid, mail223.suw161.rsgsv.net, host2.ereputationbuilder.com, tktelekom.pl, 6arshiha.ning.com Hà Văn Phong
Thứ hai, 22 Tháng 7, 2019 - 10:17 Bình Thường Bình thường Không 6arshiha.ning.com, energaeficiencia.es, akpc.ir Hà Văn Phong
Thứ tư, 17 Tháng 7, 2019 - 14:40 Bình Thường Bình thường Không litopress.it, soldonct.us, auto-gear.ro, mxtoolbox.com Hà Văn Phong
Thứ tư, 17 Tháng 7, 2019 - 08:50 Bình Thường Bình thường Không bounce.getresponse-mail.com, mxtoolbox.com, mail253.atl101.mcdlv.net, bounce.mkt.grab.com, edus.nl, accountsecurity.com, oveless.it Hà Văn Phong
Thứ hai, 15 Tháng 7, 2019 - 10:22 Bình Thường Bình thường Không zerotrckg.com, mail68.sea91.rsgsv.net ,gorldwideeventsasia.com, mail.fogyismk.club, orldwideeventsasia.com, globalcongressasia.com Hà Văn Phong
Thứ hai, 15 Tháng 7, 2019 - 10:05 Bình Thường Bình thường Không zerotrckg.com, mail68.sea91.rsgsv.net ,gorldwideeventsasia.com, mail.fogyismk.club, orldwideeventsasia.com, globalcongressasia.com Hà Văn Phong
Thứ sáu, 12 Tháng 7, 2019 - 13:14 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ năm, 11 Tháng 7, 2019 - 10:10 Bình Thường Bình thường Không ooneytours.it,cwfltd.co.uk,lovess.it Hà Văn Phong
Thứ tư, 10 Tháng 7, 2019 - 14:00 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ ba, 9 Tháng 7, 2019 - 08:54 Bình Thường Bình thường Không : made-in-china.com, azteca-comunicaciones.com, fundocasanueva.com Hà Văn Phong
Thứ hai, 8 Tháng 7, 2019 - 13:48 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ sáu, 5 Tháng 7, 2019 - 14:36 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ năm, 4 Tháng 7, 2019 - 10:23 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ ba, 2 Tháng 7, 2019 - 09:51 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ hai, 1 Tháng 7, 2019 - 08:55 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ sáu, 28 Tháng 6, 2019 - 16:16 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ tư, 26 Tháng 6, 2019 - 09:28 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ hai, 24 Tháng 6, 2019 - 13:30 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ sáu, 21 Tháng 6, 2019 - 15:24 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ tư, 19 Tháng 6, 2019 - 08:52 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ ba, 18 Tháng 6, 2019 - 13:27 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ hai, 17 Tháng 6, 2019 - 13:38 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ sáu, 14 Tháng 6, 2019 - 13:30 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ năm, 13 Tháng 6, 2019 - 08:57 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ tư, 12 Tháng 6, 2019 - 14:10 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ hai, 10 Tháng 6, 2019 - 09:46 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong

Trang