BÁO CÁO HỆ THỐNG

Yêu cầu: Cán bộ trực hệ thống kiểm tra mail và báo cáo Ngày 2 buổi, từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần (Hệ thống được cập nhật kể từ ngày 15/02/2019)

Ngày Gửi thư ra Nhận thư vào Báo cáo chi tiết Danh sách Blacklist Người báo cáo
Thứ sáu, 7 Tháng 6, 2019 - 10:27 Bình Thường Bình thường Không luxuryclass.it, striker.ottawa.on.ca, lovess.it, gokc.com, creditamerica.org Hà Văn Phong
Thứ năm, 6 Tháng 6, 2019 - 08:21 Bình Thường Bình thường Không commercelive.xyz, wold17.empresarialjkr.com.de, ix.netcom.com, webmail.co.za, contatomail00x617.documentos7.xyz, mail81.us4.mcsv.net, mail237.wdc02.mcdlv.net Hà Văn Phong
Thứ tư, 5 Tháng 6, 2019 - 08:48 Bình Thường Bình thường Không Blacklist: ochurrasqueiro1.newssender.com.br, mail52.suw15.mcsv.net, contato-mail00207.documentos7.club Hà Văn Phong
Thứ ba, 4 Tháng 6, 2019 - 13:17 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ hai, 3 Tháng 6, 2019 - 08:29 Bình Thường Bình thường Không postmaster.net, bounces.e.tiki.vn, postmaster.net, lmprojects.it, mail.prada-auto.ru, looneytours.it, tatsumi.jpn.com Hà Văn Phong
Chủ nhật, 2 Tháng 6, 2019 - 14:07 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ bảy, 1 Tháng 6, 2019 - 11:12 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ năm, 30 Tháng 5, 2019 - 13:10 Bình Thường Bình thường Không livius.it, bounce.inmail.inone.useinsider.com, livignowellness.it, ethtelecom.com.br, bounce.academia- mail.com Hà Văn Phong
Thứ tư, 29 Tháng 5, 2019 - 15:29 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ hai, 27 Tháng 5, 2019 - 16:04 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ sáu, 24 Tháng 5, 2019 - 08:29 Bình Thường Bình thường Không certific14.weldvision.com.de, o365managerplus.con Hà Văn Phong
Thứ năm, 23 Tháng 5, 2019 - 13:29 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ tư, 22 Tháng 5, 2019 - 14:39 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ ba, 21 Tháng 5, 2019 - 09:52 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ hai, 20 Tháng 5, 2019 - 13:10 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Chủ nhật, 19 Tháng 5, 2019 - 16:44 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ bảy, 18 Tháng 5, 2019 - 15:14 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ sáu, 17 Tháng 5, 2019 - 13:51 Bình Thường Bình thường Không Khôngrelianceaccess.com Hà Văn Phong
Thứ năm, 16 Tháng 5, 2019 - 07:56 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ tư, 15 Tháng 5, 2019 - 14:45 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ ba, 14 Tháng 5, 2019 - 08:02 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Chủ nhật, 12 Tháng 5, 2019 - 07:26 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ sáu, 10 Tháng 5, 2019 - 14:12 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ năm, 9 Tháng 5, 2019 - 09:16 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ tư, 8 Tháng 5, 2019 - 08:00 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ ba, 7 Tháng 5, 2019 - 13:29 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ hai, 6 Tháng 5, 2019 - 10:27 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ bảy, 4 Tháng 5, 2019 - 08:32 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ sáu, 3 Tháng 5, 2019 - 14:00 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ năm, 2 Tháng 5, 2019 - 09:15 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ tư, 1 Tháng 5, 2019 - 09:15 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ hai, 29 Tháng 4, 2019 - 11:10 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Chủ nhật, 28 Tháng 4, 2019 - 12:12 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ bảy, 27 Tháng 4, 2019 - 18:13 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ năm, 25 Tháng 4, 2019 - 09:22 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ tư, 24 Tháng 4, 2019 - 10:20 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ ba, 23 Tháng 4, 2019 - 13:09 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ hai, 22 Tháng 4, 2019 - 13:17 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Chủ nhật, 21 Tháng 4, 2019 - 16:13 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ sáu, 19 Tháng 4, 2019 - 08:38 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ năm, 18 Tháng 4, 2019 - 08:50 Bình Thường Bình thường Nhiên liệu 66% đổ thêm 30lit lên 99% Không Hà Văn Phong
Thứ tư, 17 Tháng 4, 2019 - 11:01 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ ba, 16 Tháng 4, 2019 - 09:18 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ hai, 15 Tháng 4, 2019 - 07:52 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ bảy, 13 Tháng 4, 2019 - 12:30 Bình Thường Bình thường Không Không Hà Văn Phong
Thứ sáu, 12 Tháng 4, 2019 - 08:11 Bình Thường Bình thường Không Khônggudrecognitions.com, service.netease.com, Hà Văn Phong
Thứ tư, 10 Tháng 4, 2019 - 07:48 Bình Thường Bình thường Không creditcardprocessingknowledge.com, 15saudeb.us Hà Văn Phong
Thứ ba, 9 Tháng 4, 2019 - 08:26 Bình Thường Bình thường Không Hà Văn Phong
Thứ hai, 8 Tháng 4, 2019 - 08:33 Bình Thường Bình thường Không Hà Văn Phong
Chủ nhật, 7 Tháng 4, 2019 - 09:34 Bình Thường Bình thường Không Hà Văn Phong

Trang