BÁO CÁO HỆ THỐNG

Yêu cầu: Cán bộ trực hệ thống kiểm tra mail và báo cáo Ngày 2 buổi, từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần (Hệ thống được cập nhật kể từ ngày 15/02/2019)

Ngày Gửi thư ra Nhận thư vào Báo cáo chi tiết Danh sách Blacklist Người báo cáo
Thứ sáu, 15 Tháng 2, 2019 - 09:02 Bình Thường Bình thường presidentialnarrative.info, danielle.ga, credirub.e.telefonica.net, beshoes.ml, creditomilitar.com.br, macrolan.co.za, creditorlawfirm.com Hà Văn Phong
Thứ tư, 13 Tháng 2, 2019 - 08:41 Bình Thường Bình thường 192.227.248.189, usfinance.club, ukfinance.online, 107.174.39.144, 184.164.139.212, shengu.tech, kalya.website, smtp3.info, urlmon.online, 107.175.94.16, zivet37.services, gpcantgua.com, 107.172.3.16, 107.175.75.116, 167.114.56.226, 66.85.157.69, 107.172.249.103, 198.46.168.33, 172.245.205.107, 167.114.56.224, 116.197.235.202, 72.83.72.137, vanxuangroup.edu.vn, gpcantgua.com, 192.64.119.21, 192.64.119.20, 192.227.248.188, 107.175.75.115, zzivet37.pro, wvideo.site, usfinance.store, 107.175.64.217, pixeliph.com, 198.46.209.171, 108.170.60.181, 62.255.119.211, 192.95.14.128, kair.xyz, autoif.online, crossfr.site, dochelp.space, 185.136.165.202, 107.172.249.122, 198.23.140.75, 107.172.150.141, 185.136.163.167, 151.106.60.15, 198.46.168.29, 151.106.60.136, 192.227.248.181, 192.64.119.87, 192.64.119.86 Phan Bá Tùng
Thứ tư, 13 Tháng 2, 2019 - 08:41 Bình Thường Bình thường myvps.jp, celiageraldo.com, mail.profarmers19.icu, myforeword.info, gotmail.com, ertelecom.ru Phan Bá Tùng
Thứ tư, 13 Tháng 2, 2019 - 08:39 Bình Thường Bình thường mail.gulesar.pro, unisonprint.com, filibe.net, a.vok1.xyz, chinargb.com.cn, mail.contexo.us Phan Bá Tùng

Trang