Chiêu sinh các lớp Ôn thi chứng chỉ Tin học Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Thay thế chứng chỉ Tin học A, B) Tháng 07-2024

Để thực hiện chuẩn hóa, đào tạo, bồi dưỡng Tin học cho cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh Bến Tre và thi cấp chứng chỉ Tin học Ứng dụng công nghệ thông tin Cơ bản (Thay thế chứng chỉ Tin học A, B), Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bến Tre thông báo chiêu sinh các lớp Ôn thi chứng chỉ Tin học Ứng dụng công nghệ thông tin Cơ bản theo chuẩn qui định Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ TTTT và thi được qui định tại Thông tư liên tịch số: 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT cụ thể như sau: 
1. Các lớp ôn thi và thi:
STT
Lớp
Nội dung học
Số tiết
Thời gian học
Khai giảng 
Lệ phí
1
Ôn thi ngày Thứ 7
 
Ôn thi chứng chỉ Tin học Ứng dụng CNTT cơ bản 
60 tiết
Cả ngày Thứ bảy hàng tuần (Thời gian học 7 ngày thứ bảy):
+ Sáng 7g30 đến 11g00
+ Chiều 13g30 đến 17g00
 
06/7/2024
700.000đồng/hv
2
Thi chứng chỉ Tin học Ứng dụng CNTT cơ bản, dự kiến ngày thi 24/ 8/2024 (Bao gồm lệ phí thi và chi phí xe đưa đón đến địa điểm tổ chức thi)
600.000 đồng/hv
 
2. Nội dung học: Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ TTTT về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
a) Hiểu biết về CNTT cơ bản.
b) Sử dụng máy tính cơ bản.
c) Xử lý văn bản cơ bản.
d) Sử dụng bảng tính cơ bản.
đ) Sử dụng trình chiếu cơ bản.
e) Sử dụng Internet cơ bản.
3. Chứng chỉ: Do Trung tâm Tin học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM cấp.
4. Đối tượng:Công chức, viên chức, sinh viên, học sinh (Cấp 2, 3).
5. Địa điểm học: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bến Tre.
Tầng 14, Tòa nhà 6 Sở - 126A, Đường Nguyễn Thị Định, Tổ 10, Khu phố 2, Phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.      
6. Đăng ký học xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bến Tre; Điện thoại: 0275.3554949; (Đ/c Kim Cương: 0917.494.757)
Lịch khai giảng các lớp ôn thi và thi thường xuyên cập nhật tại địa chỉ http://ictbentre.vn

Đính kèm: