Chiêu sinh các lớp Ôn thi chứng chỉ Tin học Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (Thay thế chứng chỉ Tin học A, B) Tháng 11-2019

Để thực hiện chuẩn hóa, đào tạo, bồi dưỡng Tin học cho cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh Bến Tre và thi cấp chứng chỉ Tin học Ứng dụng công nghệ thông tin Cơ bản (Thay thế chứng chỉ Tin học A, B), Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bến Tre thông báo chiêu sinh các lớp Ôn thi chứng chỉ Tin học Ứng dụng công nghệ thông tin Cơ bản theo chuẩn qui định Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ TTTT và thi được qui định tại Thông tư liên tịch số: 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT cụ thể như sau: 
1. Các lớp ôn thi và thi:
STT
Lớp
Nội dung học
Số tiết
Thời gian học
Khai giảng 
Lệ phí
1
Ôn thi ngày Thứ 7
 
Ôn thi chứng chỉ Tin học Ứng dụng CNTT cơ bản 
70 tiết
Cả ngày Thứ bảy hàng tuần (Thời gian học 7 ngày thứ bảy):
+ Sáng 7g30 đến 11g00
+ Chiều 13g30 đến 17g00
 
09/11/2019
700.000đồng/hv
2
Ôn thi ngày Chủ nhật
Ôn thi chứng chỉ Tin học Ứng dụng CNTT cơ bản 
70 tiết
Cả ngày Chủ nhật hàng tuần (Thời gian học 7 ngày chủ nhật):
+ Sáng 7g30 đến 11g00
+ Chiều 13g30 đến 17g00
 
10/11/2019
700.000đồng/hv
3
Thi chứng chỉ Tin học Ứng dụng CNTT cơ bản, ngày thi 29/12/2019
400.000 đồng/hv
 
2. Chứng chỉ: Do Trung tâm Tin học Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM cấp.
3. Đối tượng: Công chức, viên chức, sinh viên, học sinh (Cấp 2, 3).
4. Địa điểm học: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bến Tre.
Đường 30 tháng 4, Phường 3, Tp Bến Tre (đối diện Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh).      
5. Đăng ký học xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bến Tre ; Điện thoại: 0275.3554949; Fax: 0275.3554969; Email: ictbentre@bentre.gov.vn (Đ/c Cương: 0917.494.757)
Lịch khai giảng các lớp ôn thi và thi thường xuyên cập nhật tại địa chỉ http://ictbentre.vn
Xin vui lòng xem chi tiết nội dung thông báo đính kèm

Đính kèm: