LỊCH TRỰC TRUNG TÂM TÍCH HỢP DỮ LIỆU TỈNH BẾN TRE

Thứ Ngày, tháng Người trực Ghi chú (cúp điện)
Chủ nhật 16/09/2019 Phan Văn Chờ Cúp điện
Bảy 14/06/2019 Phan Văn Chờ Không
Sáu 13/06/2019 Phan Văn Chờ Không
Năm 13/06/2019 Hà Văn Phong Không
11/06/2019 Nguyễn Thanh Bình Không
Ba 10/06/2019 Phan Văn Chờ Không
Hai 09/06/2019 Hà Văn Phong Không