Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo về An ninh mạng

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre mở lớp đào tạo về AN TOÀN THÔNG TIN cụ thể như sau:
            1. Mục tiêu lớp học
 • Nhận thức các nguy cơ và hiểm họa
 • Đánh giá an toàn máy tính cá nhân
 • Mã hóa dữ liệu
 • Đăng nhập và chứng thực an toàn
 • Thiết lập chính sách mật khẩu cá nhân
 • Cơ chế backup và khôi phục dữ liệu
 • Phát hiện, phòng chống virus ransomeware wanacry.
           2.  Nội dung khóa học
 1. Kỹ thuật phân quyền truy cập
 2. Kỹ thuật mã hóa dữ liệu
  • EFS
  • Bit locker
 3. Kỹ thuật đăng nhập an toàn
  • Sniffer và phòng chống
  • Social engineering và phòng chống
 4. Mật khẩu
  • Password policy
  • Auditting
 5. Kỹ thuật lưu trữ
  • Lưu trữ trên điện toán đám mây
  • Mã hóa Dropbox
  • RAID
 6. Email
  • Phương thức đăng nhập an toàn
  • Mã hóa email
 7. An toàn tài liệu
  • Mã hóa tài liệu nguồn đóng Word, Excel, PowerPoint 
  • Mã hóa tài liệu nguồn mở: Writer, Calc, Presentation…
  • Thiết lập mật khẩu
 8. Kỹ thuật che giấu dữ liệu mật
 9. Kỹ thuật phòng chống virus ransomeware
  • Phát hiện phòng chống wanacry
  • Cập nhật trên hệ điều hành
  • Wanacry crypto 2.0
  • Chính sách phòng chống
 10. Recovery
  • Cứu dữ liệu đã bị xoá hoặc format
  • Xoá dữ liệu không thể khôi phục
  • Khôi phục mật khẩu
           3. Đối tượng
 • Cán bộ chuyên trách CNTT 
 • Cán bộ chuyên môn khác có tham gia ứng dụng CNTT
           4. Thời gian, học phí, địa điểm
           - Thời gian: (3 ngày) dự kiến khai giảng ngày 16/8/2017
           - Học phí: 3.200.000 đồng/học viên
           - Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bến Tre (Số 45, Đại lộ Đồng Khởi,  Phường 3 Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).
          
Quí cơ quan, đơn vị có nhu cầu xin đăng ký:
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bến Tre; Điện thoại: 0275.3554949; Fax: 0275.3554969; Email: ictbentre@bentre.gov.vn (Đ/c Cương: 0917.494.757  hoặc đ/c Tâm: 0983.369.100)
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bến Tre sẽ thông báo lịch học chính thức đến quí đơn vị sau khi tổng hợp danh sách đăng ký tham dự của cơ quan, đơn vị.
Xin vui lòng xem file đính kèm

Đính kèm: