Thông báo chiêu sinh lớp Ôn thi chứng chỉ Tin học Ứng dụng CNTT cơ bản (Thay thế chứng chỉ Tin học A,B)

Để thực hiện chuẩn hóa, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học sinh theo quy định của Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bến Tre thông báo chiêu sinh lớp ôn thi chứng chỉ Tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin truyển thông cụ thể như sau:
STT Nội dung học Số tiết Thời gian học Khai giảng học và thi Học phí ôn thi
1 Lớp ôn thi Chứng chỉ tin học Ứng dụng CNTT cơ bản (Thay thế chứ chỉ Tin học A,B) 60 tiết
Cả ngày Thứ bảy hàng tuần (Thời gian học 6 tuần)
- Sáng 8 giờ đến 11 giờ
- Chiều 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
- Khai giảng 24/6/2017
- Thi dự kiến tháng 8/2017
980.000 đồng/hv
   
Chi tiết vui lòng xem thông báo đính kèm

Đính kèm: