Thông báo tạm dừng khai giảng các lớp ôn thi Tin học Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 14 và 15 tháng 3 năm 2020

 
Theo Thông báo số 23/TB-TTCNTT&TT ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bến Tre về chiêu sinh các lớp Ôn thi chứng Tin học Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, lịch khai giảng vào ngày 14 và 15 tháng 3 năm 2020.
Tuy nhiên trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bến Tre thông báo tạm dừng khai giảng các lớp nêu trên. Trung tâm xin thông báo đến quý học viên được biết và khi có lịch khai giảng trở lại, Trung tâm sẽ chủ động thông báo đến quý học viên.
 
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bến Tre; Điện thoại: 0275.3554949; (Đ/c Cương: 0917.494.757)

Đính kèm: