Thông báo tuyển dụng viên chức 2018

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre cần tuyển viên chức năm 2018 làm việc tại Trung tâm như sau:
1. Chỉ tiêu và hình thức tuyển dụng
- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu.
- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
2. Điều kiện
2.1. Điều kiện chung
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp với ngạch, chức danh nghề nghiệp và  chuyên ngành đăng ký dự tuyển;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
- Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
Vui lòng xem chi tiết nội dung thông báo đính kèm

Đính kèm: