Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ Kế hoạch 206/KH-TTCNTT&TT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông về việc xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bến Tre năm 2020 và Công văn 1561/STTTT-VP ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cho ý kiến xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.
Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre cần tuyển viên chức năm 2020 làm việc tại Trung tâm như sau:
1. Chỉ tiêu và hình thức tuyển dụng
- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu.
- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
2. Điều kiện
2.1. Điều kiện chung
          - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
          - Từ đủ 18 tuổi trở lên;
          - Có đơn đăng ký dự tuyển;
          - Có lý lịch rõ ràng;
          - Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp với ngạch, chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành đăng ký dự tuyển;
          - Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
          - Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2.2 Điều kiện cụ thể
Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch, cụ thể như sau:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tin học.
- Biết một ngoại ngữ trình độ B trở lên;
3. Hồ sơ dự tuyển:
- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức: Mẫu số 1, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận có thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Bản sao hộ khẩu thường trú, Chứng minh nhân dân;
Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24 x 33cm (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc).
4. Thời gian nhận hồ sơ: 
Kể từ ngày 28/09/2020 đến hết ngày 23/10/2020 (từ thứ Hai đến thứ Sáu).
- Sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ;
- Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.
5. Địa điểm nhận hồ sơ:
- Phòng Hành chính Tổng hợp - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bến Tre.
- Số 126A, Nguyễn Thị Định, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Số điện thoại: 0275.3554949.
Ghi chú: Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả./.

Đính kèm: