THỐNG KÊ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG MAIL TỈNH BẾN TRE

Tên đơn vị Tổng số mail Sử dụng
Huyện ủy Thạnh Phú 67 30
Huyện ủy Ba Tri 74 33
Huyện ủy Chợ Lách 37 10
Huyện ủy Mỏ Cày Nam 37 9
Huyện ủy Mỏ Cày Bắc 51 16
Huyện ủy Giồng Trôm 67 46
Thành ủy Thành phố Bến Tre 65 25
Huyện ủy Bình Đại 58 24
Huyện ủy Châu Thành 41 31
Hội Liên hiệp phụ nữ 22 1
Đảng ủy khối Doanh nghiệp 16 14
Tỉnh Đoàn 17 2
Đảng ủy Dân sự 2 0
Hội cựu chiến Binh tỉnh 12 0
Liên đoàn Lao động tỉnh 19 13
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 4 1
Cơ quan thuộc Tỉnh ủy 27 19
Văn phòng Tỉnh ủy 42 27
Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy 13 7
Ban Dân vận Tỉnh ủy 23 11
Ban Tổ chức Tỉnh ủy 32 7
Công an tỉnh 50 7
Sở Công thương 139 115
Sở KHCN 80 33
Sở GTVT 294 93
Sở Xây dựng 124 76
Sở Y tế 433 202
Sở TNMT 568 194
Sở TTTT 47 35
Sở Tư pháp 107 74
Sở Tài chính 78 53
Sở Nội vụ 86 59
Sở KHĐT 80 57
Sở Văn Hoá 302 48
Sở Nông nghiệp 731 289
Sơ Lao Động̉ 350 107
Thanh Tra tỉnh 33 10
Trường Chính trị 11 6
BQL Khu công nghiệp 18 7
Ban quản lý DTXD các công trình dân dụng 47 37
BQL dự án các CT NN và PTNT 35 28
BQL dự án các CTGT 37 23
Ban CHQS tỉnh 14 10
Biên phòng tỉnh 4 1
UBND Xã Thuận Điền 21 16
UBND Xã Thạnh Phú Đông 6 4
UBND Xã Tân Thanh 8 1
UBND Xã Tân Lợi Thạnh 24 6
UBND Xã Tân Hào 7 1
UBND Xã Sơn Phú 22 16
UBND xã Phước Long 11 10
UBND Xã Phong Nẫm 7 7
UBND Xã Phong Mỹ 29 17
UBND Xã Mỹ Thạnh 7 4
UBND Xã Lương Quới 17 12
UBND Xã Lương Phú 9 4
UBND Xã Lương Hòa 16 13
UBND Xã Long Mỹ 18 14
UBND Xã Hưng Phong 6 5
UBND Xã Hưng Nhượng 16 10
UBND Xã Hưng Lễ 18 13
UBND Xã Châu Hòa 14 9
UBND Xã Châu Bình 6 4
UBND Xã Bình Thành 26 6
UNND Xã Bình Hòa 25 14
Văn phòng HDND& UBND 25 15
Trung tâm VHTT 51 39
Trung Tâm Phát triển Quỹ đất 11 3
Trung tâm GDTX 12 1
UBND Thị Trấn 20 9
Phòng Y tế 7 5
Phòng VHTT 13 10
Phòng Tư pháp 5 3
Thanh Tra huyện 14 4
Phòng TNMT 10 8
Phòng Tài chính - Kế hoạch 14 7
Phòng Nội vụ 18 10
Phòng Nông nghiệp 16 11
Phòng LĐTB&XH 18 7
Phòng Kinh tế - hạ tầng 9 9
Phòng GD&ĐT 15 5
Đài Truyền thanh huyện 11 7
Chưa xác định 249 186
BAN Quản lý dự án 10 5
Chưa xác định 257 116
UBND Thị trấn 19 10
UBND Xã Vĩnh Hòa 6 2
UBND Xã Vĩnh Thành 14 11
UBND Xã Vĩnh Bình 6 2
UBND Xã Tân Thiềng 23 8
UBND Xã Sơn Định 9 1
UBND Xã Phú Sơn 14 1
UBND Xã Phú Phụng 11 11
UBND Xã Long Thới 17 11
UBND xã Hưng Khánh Trung B 14 7
UBND xã Hòa Nghĩa 14 8
Văn phòng Nông thôn mới 2 0
Văn phòng UBND&HĐND 21 13
Trung tâm VHTT 10 2
Trung tâm dạy nghề và DVVL 3 0
Thanh tra huyện 7 6
Phòng Y tế 7 1
Phòng VHTT 7 4
Phòng Tư pháp 6 4
Phòng TNMT 8 5
Phòng Tài chính- Kế hoạch 10 4
Phòng Nội vụ 8 4
Phòng NN&PTNT 7 1
Phòng LĐTB&XH 9 5
Phòng GD&ĐT 10 1
Phòng Công thương 6 2
Hội Đông y 3 0
Hội Chữ thập đỏ 3 0
Đội Quản lý CTGT 2 0
Đài Truyền thanh huyện 6 3
BQLDA Đầu tư và Xây dựng 5 1
Ban BTTH GPMB huyện 4 2
UBND Xã Vang Quới Tây 10 2
UBND Xã Vang Quới Đông 29 29
UBND Xã Thừa Đức 35 15
UBND Xã Thới Thuận 22 3
UBND Xã Thới Lai 14 1
UBND Xã Thạnh Trị 15 3
UBND Xã Thạnh Phước 16 4
UBND Xã Tam Hiệp 5 0
UBND Xã Phú Vang 17 9
UBND xã Phú Thuận 20 5
UBND xã Phú Long 13 3
UBND xã Long Hòa 12 2
UBND xã Long Định 11 4
UBND xã Lộc Thuận 15 12
UBND xã Định Trung 13 11
UBND xã Đại Hòa Lộc 5 2
UBND xã Châu Hưng 7 5
UBND Xã Bình Thới 23 8
UBND xã Bình Thắng 1 0
Văn phòng UBND 22 12
Trung tâm y tế 5 3
Trung tâm VHTT-TT 1 0
Trung tâm GDTX-GDNN 35 9
Tòa án huyện 5 1
UBND Thị Trấn 6 4
Thanh Tra huyện 12 7
Phòng Y tế 7 5
Phòng Thống kê 5 0
Phòng TNMT 27 4
Phòng Tài chính - Kế hoạch 14 7
Phòng NN&PTNT 12 7
Phòng Nội vụ 13 6
Phòng LDTB&XH 13 6
Phòng Kinh tế - Hạ tầng 12 5
Chưa xác định 371 42
Phòng GD&DT 20 2
Văn phòng Dự án DPMO 8 0
Văn phòng UBND & HDND 21 12
Văn phòng DKQSDD 41 5
UBND Xã Tiên Thủy 17 6
UBND Xã Tiên Long 13 4
UBND Xã Thành Triệu 28 18
UBND Xã tân Thạch 15 4
UBND Xã Tân Phú 20 11
UBND Xã tam Phước 16 11
UBND Xã Sơn Hòa 12 7
UBND Xã Quới Thành 14 11
UBND Xã Quới Sơn 16 10
UBND Xã Phước Thạnh 16 9
UBND Xã Phú Túc 22 9
UBND Xã Phú Dức 13 10
UBND Xã Phú An Hòa 16 11
UBND Xã Hữu Định 23 17
UBND Xã Giao Long 28 15
UNND Xã Giao Hòa 16 4
UBND Xã An Phước 15 5
UBND Xã An Khánh 14 8
UBND Xã An Hóa 14 4
UBND Xã An Hiệp 33 17
UBND Thị Trấn 10 3
UBND Xã Tường Đa 17 12
TTVH huyện 12 2
Trung tâm phát triển Quỹ đất 20 3
Thanh tra huyện 7 4
Phòng VHTT 10 7
Phòng Tư pháp 7 4
Phòng TNMT 11 2
Phòng Tài chính - Kế hoạch 11 5
Phòng Nội vụ 14 4
Phòng NN&PTNT 10 6
Phòng LDTB&XH 17 1
Phòng Kinh tế - hạ tầng 13 6
Phòng GD&DT 24 12
Đài Truyền Thanh 8 4
Chưa Xác định 125 57
Ban Quản lý Dự án 12 7
Chưa xác định 355 216
UBND xã Vĩnh Hòa 22 15
UBND xã Vĩnh An 28 11
UBND xã Tân Xuân 15 9
UBND xã Tân Thủy 8 8
UBND xã Tân Mỹ 16 12
UBND xã Tân Hưng 9 4
UBND xã Phước Tuy 17 6
UBND xã Phú Ngãi 24 13
UBND xã Phú Lễ 16 12
UBND xã Mỹ Thạnh 25 18
UBND xã Mỹ Hòa 16 14
UBND xã Mỹ Chánh 24 15
UBND xã Mỹ Nhơn 20 13
UBND xã bảo Thuận 8 5
UBND xã Bảo Thạnh 10 10
UBND xã An Thủy 19 19
UBND xã An Phú Trung 21 7
UBND xã An Ngãi Trung 19 12
UBND xã An Ngãi Tây 20 9
UBND xã An Hòa Tây 9 9
UBND xã An Hiệp 10 8
UBND xã An Đức 10 9
UBND xã An Bình Tây 8 7
UBND Thị Trấn 15 8
Văn phòng HDND&UBND 18 6
Văn phòng DKQSDĐ 25 5
Trung tâm GDTX huyện 31 2
Thanh Tra huyện 6 3
Phòng Y tế 7 4
Phòng VH-TT 7 5
Phòng Tư pháp 7 4
Phòng TNMT 11 4
Phòng Tài chính - Kế hoạch 11 6
Phòng Nội vụ 9 3
Phòng NN&PTNT 9 2
Phòng LDTB&XH 18 11
Phòng Kinh tế - hạ tầng 7 2
Phòng GD- DT 18 6
PHONG BN UB CAC XA 41 33
Đài Truyền thanh huyện Ba Tri 7 6
Chưa xác định 109 46
Ban QLCTGT- Đô thị 12 4
UBND xã Thới Thạnh 17 11
UBND xã Thạnh Hải 16 6
UBND xã Tân Phong 18 6
UBND xã Quới Điền 9 5
UBND xã Phú Khánh 22 14
UBND xã Mỹ Hưng 21 12
UBND xã Mỹ An 15 11
UBND xã Hòa Lợi 24 4
UBND xã Thạnh Phong 21 5
UBND xã Giao Thạnh' 7 2
UBND xã Đại Điền 20 4
UBND xã Bình Thạnh 15 12
UBND xã An Thuận 20 9
UBND xã An Thạnh 12 8
UBND xã An Qui 25 15
UBND xã An Nhơn 15 11
UBND xã An Điền 23 8
UBND Thị Trấn 26 19
Văn phòng UBND huyện 26 8
Trung tâm VHTT 3 3
Phòng Y tế 4 3
Phòng VHTT 20 9
Phòng Tư pháp 7 2
Phòng TN &MT 9 5
Phòng Tài chính - Kế hoạch 13 4
Phòng nội vu 11 6
Phòng NN và PTNT 11 2
Phòng LDTB&XH 12 1
Phòng Kinh tế - Hạ tầng 8 5
Phòng GD&ĐT 13 0
Đài truyền thanh 7 1
Chưa xác định 174 78
Ban quản lý đầu tư xây dựng 12 4
Ban quản lý Khu dich tích HCM 2 0
UBND Xã Thạnh Ngãi 20 18
UBND Xã Thanh Tân 24 22
UBND Xã Thành An 24 21
UBND Xã Tân Thanh Tây 38 20
UBND Xã Tân Thành Bình 20 20
UBND Xã Tân Phú Tây 37 31
UBND xã Hưng Khánh Trung B 22 19
UBND Xã Phú Mỹ 37 29
UBND Xã Nhuận Phú Tân 24 24
UBND Xã Khánh Thạnh Tân 17 17
UBND Xã Hưng Khánh Trung A 22 19
UBND Xã Hòa Lộc 20 20
UBND Phước Mỹ Trung 24 19
Văn phòng UBND huyện 15 12
Trung tâm VHTT 13 5
Trung tâm Phát triển Quỹ đất 7 1
Trung tâm Dân số KHHGD 5 0
Phòng Y tế 5 3
Thanh Tra huyện 5 2
Phòng VHTT 8 5
Phòng Tư pháp 3 2
Phòng TNMT 9 7
Phòng Tài chính - Kế hoạch 10 7
Phòng NN&PTNT 13 11
Phòng Nội vụ 9 8
Phòng LĐTBXH 12 8
Phòng Kinh tế - Hạ tầng 10 8
Phòng GD&ĐT 15 3
Văn phòng ĐKQSDĐ 16 0
Hội Chữ thâp đỏ 11 1
Đài Truyền thanh huyện 14 8
Ban Quản lý dự án 7 5
Ban Quản lý CTGT 3 1
UBND xã Thành Thới B 10 3
UBND xã Thành Thới A 14 4
UBND xã Tân Trung 11 6
UBND xã Tân Hội 9 6
UBND xã Phước Hiệp 15 12
UBND xã Ngãi Đăng 15 10
UBND Xã Minh Đức 13 5
UBND xã Hương Mỹ 18 11
UBND xã Định Thủy 12 9
UBND xã Đa Phước Hội 7 4
UBND xã Cẩm Sơn 9 5
UBND xã Bình Khánh Tây 9 6
UBND xã Bình Khánh Đông 16 15
UBND xã An Thới 9 8
UBND xã An Thạnh 15 12
UBND xã An Định 13 12
Chưa xác định 265 126
Ban quản lý chợ 12 6
Phòng NN&PTNT 11 11
Thanh Tra huyện 8 6
Trung tâm VHTT 12 3
Trung tâm phát triển quỹ đất 6 0
Phòng Văn hóa Thông tin 8 6
Phòng Tư pháp 4 1
Phòng TNMT 12 8
Phòng Tài chính - Kế hoạch 8 7
Phòng Kinh tế - hạ tầng 11 4
Đài Truyền thanh 7 1
Phòng nội vuụ 9 5
Phòng GD &ĐT 10 3
Phòng LĐTB và XH 11 4
UBND xã Sơn Đông 30 23
UBND xã Phú Nhuận 19 16
UBND xã Phú Hưng 16 5
UBND xã Nhơn Thạnh 54 25
UBND xã Mỹ Thạnh An 13 12
UBND xã Mỹ Thành 7 4
UBND xã Bình Phú 12 12
UBND phường Phú Tân 4 3
UBND phường Phú Khương 10 7
UBND Phường 8 8 8
UBND Phường 7 9 4
UBND Phường 6 13 7
UBND Phường 5 24 7
UBND Phường 4 26 21
UBND Phường 3 22 17
UBND Phường 2 21 21
UBND Phường 1 11 10
Thanh Tra 6 4
Văn phòng UBND thành phố 28 18
Văn phòng ĐKQSDĐ 35 2
Trung tâm VHTT 5 2
Trung tâm phát triển quỹ đất 12 4
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 18 16
Phòng Y tế 8 7
Phòng Văn hóa Thông tin 10 3
Phòng Tư pháp 6 3
Phòng thống kê 5 0
Phoòng TNMT 10 6
Phòng Tài chính - Kế hoạch 12 9
Phòng Quản lý đô thị 16 4
Phòng Nội vụ 7 3
Phòng LĐTB và XH 9 3
Phòng Kinh tế - hạ tầng 9 5
Phòng GD&ĐT 1 0
Hội chữ thập đỏ 4 0
Đài truyền thanh 8 5
Chưa xác định 418 230
Chi cục thuế 69 4
Ban quản lý các dự án 15 3
Bảo hiểm Xã hội 6 1
Ban quản lý chợ 56 2
Văn phòng UBND tỉnh 104 54
Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH 135 71