Hacker mũ trắng ATHENA

KHÓA HỌC HACKER MŨ TRẤNG ATHENA - AEH
1.  Mục tiêu khóa học :
Khóa học sẽ đưa bạn vào một một môi trường tương tác để bạn có thể học cách scan, test, hack và bảo vệ những hệ thống mạng. Bạn sẽ được trang bị khá sâu những kiến thức thực hành về bảo mật. Trước tiên bạn được làm quen với các hệ thống phòng thủ và tiếp theo là cách scan và tấn công những hệ thống đó. Không có hệ thống mạng thật nào bị phá hỏng cả vì tất cả đều được thực tập trong phòng LAB. Tiếp theo là các kiến thức về Intrusion Detection, Policy Creation, Social Engineering, DDoS Attacks, Buffer Overflows và cách tạo virus. Khi hoàn tất khóa học này bạn sẽ trở thành một hacker mũ trắng với đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm thực tế.
2.  Tại sao bạn nên học môn học này?
Bảo mật mạng đã trở thành một yếu tố vô cùng quan trọng trong tất cả các tổ chức và trong các họat động kinh doanh. Việc mất cắp dữ liệu, giảm hiệu suất công việc và giảm lợi nhuận đã trở thành nỗi lo cho các chủ doanh nghiệp mà nguyên nhân chính là từ các lỗ hổng trong bảo mật thông tin. Các chuyên gia về CNTT cần phải được huấn luyện để nhận thức một cách nghiêm túc về các nguy cơ này. Chương trình AEH (Athena Ethical Hacker) hay còn gọi là Hacker Mũ Trắng ATHENA sẽ cung cấp những kiến thức mang tính thực hành chuyên sâu để bạn có thể bảo vệ hệ thống mạng của tổ chức mình tốt hơn nữa.
3.  Ai nên học lớp này?
Khóa học này được xây dựng dành riêng cho những chuyên viên phụ trách an ninh mạng, các nhân viên kiểm toán, chuyên gia bảo mật, quản trị website và cho tất cả những có công việc liên quan đến cơ sở hạ tầng mạng.
4.  Nội dung khóa học:
 • Module 1: Ethics and Legality
 • Module 2: Footprinting
 • Module 3: Scanning
 • Module 4: Enumeration
 • Module 5: System Hacking
 • Module 6: Trojans and Backdoors
 • Module 7: Sniffers
 • Module 8: Denial of Service
 • Module 9: Social Engineering
 • Module 10: Session Hijacking
 • Module 11: Hacking Web Servers
 • Module 12: Web Application Vulnerabilities
 • Module 13: Web Based Password Cracking Techniques
 • Module 14: SQL Injection
 • Module 15: Hacking Wireless Network
 • Module 16: Virus and Worms
5.  Hình thức học:
 • Học Mọi lúc, mọi nơi bằng hình thức Online qua Internet , kết nối trực tiếp với giảng viên qua skype , teamviewer
 • Trung tâm Athena sẽ cung cấp phần mềm, hệ thống server trên cloud để học viên có thể thực hành được tốt nhất
6.  Thời gian học: 
 • 3 tháng
7.  Học phí:
 • Học phí: 2.360.000 đồng.
8.  Liên hệ đăng ký tại:
 • Trung tâm Công nghệ Thông tin & Truyền Thông tỉnh Bến Tre
 • Địa chỉ : 45 Đại lộ Đồng Khởi, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
 • Điện thoại : (075) 355.49.49 - (075) 355.49.59