Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bến Tre

Thực hiện theo Thông báo 237/TB-BQLXD ngày 13/2/2020 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp về thời gian các đơn vị sử dụng di dời về trụ sở làm việc mới.
 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bến Tre chuyển về trụ sở làm việc mới như sau:
Thời gian: Từ ngày 23 tháng 3 năm 2020.
Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà 6 Sở - 126A, Đường Nguyễn Thị Định, Tổ 10, Khu phố 2, Phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (0275) 3554949 – 3554959 – 3554969
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bến Tre trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị và cá nhân được biết./.

Đính kèm: