Thư ngỏ mời hợp tác

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bến Tre xin kính gửi tới Quý cơ quan, đơn vị lời chào trân trọng và hợp tác!
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bến Tre được thành lập theo Quyết định số 1150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ngày 12 tháng 6 năm 2014, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập trên cơ sở tiếp nhận Trung tâm Tích hợp dữ liệu từ Trung tâm tin học thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ để giao dịch.
Trung tâm có các nhiệm vụ:
        1. Hoạt động phục vụ công ích
        a) Quản lý và duy trì hoạt động Trung tâm Tích hợp dữ liệu, mạng diện rộng (WAN) của tỉnh.
        b) Tổ chức triển khai các hoạt động dịch vụ công ích về công nghệ thông tin và truyền thông theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông.
        c) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực về công nghệ thông tin và truyền thông.
        d) Thực hiện các chức năng Trung tâm an ninh mạng của tỉnh, phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam trực thuộc của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố máy tính, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.
        e) Thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.
        f) Tư vấn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện việc xây dựng, quản lý hạ tầng mạng tin học, hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu nhằm đầy mạng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, truyền thông phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
        g) Thực hiện hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông.
        2. Hoạt động dịch vụ
        a) Cung cấp thiết bị tin học, thiết bị văn phòng, viễn thông.
        b) Thiết kế, xây dựng website, phần mềm ứng dụng.
        c) Đào tạo các chứng chỉ tin học, bồi dưỡng nguồn nhân lực Công nghệ thông tin.
        d) Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống mạng, hệ thống camera an ninh.
 
Nay chúng tôi trân trọng gửi đến Quý cơ quan, đơn vị thư ngỏ này với mong muốn được hợp tác và phục vụ Quý cơ quan, đơn vị.
Chân thành cám ơn Quý cơ quan, đơn vị đã quan tâm đến các hoạt động dịch vụ của Trung tâm.
 
Trân trọng kính chào !