Phối hợp tổ chức ôn tập, thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT