Thiết kế, quản trị Website Doanh Nghiệp bằng Joomla

Joomla là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở (Open Source Content Management Systems ). Joomla được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép người sử dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội dung của họ lên Internet hoặc Intranet. Joomla có các đặc tính cơ bản là: bộ đệm trang (page caching) để tăng tốc độ hiển thị, lập chỉ mục, đọc tin RSS (RSS feeds), trang dùng để in, bản tin nhanh, blog, diễn đàn, bình chọn, lịch biểu, tìm kiếm trong Site và hỗ trợ đa ngôn ngữ.
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể tự  xây dựng và quản trị được các website tin tức như dantri.com.vn, Athena.edu.vn, hoặc các website doanh nghiệp....
Tham khảo website làm bằng Joomla tại đây.
2. Phương pháp giảng dạy?
Học viên học lý thuyết xen kẽ thực hành. Mỗi học viên được cấp một host miễn phí, cho phép thực tập cấu hình, quản trị trang web trực tuyến trong quá trình học. Giảng viên chỉ trình bày những khái niệm nền tảng và tổng quát nhất. Từ đó, học viên có đủ phương pháp luận để tự nghiên cứu và làm các bài tập về nhà hiệu quả, thực hành trên máy chủ của trung tâm. Bạn được tặng thêm host trị giá 300.000đ để thực hành trong quá trình học
3. Ai nên học lớp này?
Học sinh PTTH, sinh viên các trường CĐ, ĐH chuyên ngành hoặc không chuyên về CNTT, các CB-CNV v.v…muốn bắt đầu nghiên cứu , và tự xây dựng , quản trị website doanh nghiệp  một cách căn bản , có hệ thống.
4.Thời gian học: 1,5 tháng 
Đặc biệt có chương trình học online cho học viên ở xa.
5. Nội dung khóa học
- Chương 1: Nội dung cơ bản
- Chương 2: Cấu hình trang web Joomla
- Chương 3: Các thành phần: Component và Extension
- Chương 4: Lập trình Joomla Template
- Chương 5: Lập trình Components, Modules, and Plugins
- Chương 6: Vitue Mart: website thương mại điện tử
- Chương 7: Các Component chung:
  + DocMans: Quản lý tài liệu
  + JoomFish: Tạo website đa ngôn ngữ
  + FireBoard-Joomla tích hợp diễn đàn
  + Joomla Multimedia
  + Joomla Galerry- Website ảnh số, chia sẻ hình ảnh
- Chương 8: Thực hiện Hosting Website lên Server Athena chạy thực tế trên mạng Internet)
- Chương 9: Bảo trì Joomla Website
Báo cáo đồ án xây dựng website Thương Mại Điện Tử doanh nghiệp